Skip Navigation

Bölüm 4, Ders 1:

Protonlar, Nötronlar ve Elektronlar

Temel Kavramlar

 • Atomlar oldukça küçük tanecikler olan Protonlar, Nötronlar ve Elektronlardan oluşmuştur.
 • Protonlar ve nötronlar atomun merkezinde bulunur ve atomun çekirdeğini oluştururlar.
 • Elektronlar çekirdeği çevreleyen yörüngelerde bulunmaktadır.
 • Protonlar pozitif yüke sahiptir
 • Elektronlar negatif yüke sahiptir.
 • Protonların ve elektronların yükleri birbirine eşittir fakat zıt yüklüdür.
 • Nötronlar yüksüzdür.
 • Zıt yükler birbirini çektiğinden dolayı, protonlar ve elektronlar birbirlerini çeker.

Özet

Öğrenciler parmaklarının arasına plastik bir şerit koyarak statik yük oluşturacaklar. Plastiğin parmaklarını çektiğini görecekler. Parmağımızı plastiğe sürtünce elektronlar cildimizden hareket edecek plastik negatif yük ile cildimiz ise pozitif yük ile yüklendiğini öğrenecekler. Bu etkinlik sayesinde öğrenciler, atomları oluşturan elektronların, protonların ve nötronların bazı özelliklerini tanıyacaklar.

Amaç

Öğrenciler yüklü cisimlerin birbirini çektiğini veya ittiğini, elektron ve proton cinsinden açıklayabilecekler ve ayrıca yüklü nesnelerin yüksüz nesneleri çektiğini de açıklayabilecekler. Negatif elektronlar ile pozitif elektronlar arasındaki çekim, atomu bir arada tuttuğunu açıklayabilecekler.

Değerlendirme

Etkinlik sayfası, her biri 5E kuramı ders planının “değerlendirme” bileşeni olarak hizmet verecektir. Etkinlik sayfaları öğrencinin anlamasını ve gelişmesini sağlayan biçimlendirici değerlendirmelerdir. Çok resmi olan özetleyici değerlendirme her bölümün sonunda yer almaktadır.

Güvenlik

Öğrencilerin gözlük taktıklarından emin olun.

Her grup için malzemeler

 • Plastik torba
 • Makas
 • Şişirilmiş balon
 • Küçük kâğıt parçaları, konfeti boyutu

Gösteri için Malzemeler

 • Lavabo
 • Balon
 1. GiRiŞ – ENGAGE

  Moleküler seviyede kurşun kalemdeki karbon atomlarına bakma

  Görüntü Yansıtma (Kurşun Kalem)

  Öğrenciler Bölüm 3’te atom taneciklerine aşina olması gerekir fakat tekrardan önemli noktaları gözden geçirmek iyi fikir olabilir.

  Öğrencilere aşağıdaki gibi sorular sorun:

  Bir atomu oluşturan üç küçük tanecikler nelerdir?
  Protonlar, Nötronlar ve Elektronlar
  Bu taneciklerden hangisi veya hangileri atomun merkezindedir?
  Protonlar ve nötronlar atomun merkezinde (çekirdeğinde) bulunur. Bir elementin aynı atomları farklı sayılarda nötron içeriyorsa bu olaya “izotop” denir. Hidrojenin doğada üç izotopu vardır. Bunlar 1H “protiyum”, 2H “Döteryum” ve 3H “Trityum” dur. Hidrojenin sadece “protiyum” (1H) izotopunda nötron yoktur. “Protiyum” çekirdeği sadece 1 proton içermektedir. “Döteryum” çekirdeği 1 proton ve 1 nötron içermektedir. “Trityum” çekirdeğinde ise 1 proton 2 nötron bulunmaktadır. Bu konu ders 2’de daha detaylı tartışılacaktır.
  Atomun çekirdeği etrafında (yörüngesinde) neler vardır?
  Elektronlar
  Atomda neler pozitif, negatif ve yüksüzdür?
  Protonlar—pozitif; elektronlar—negatif; nötronlar—yüksüzdür. Protonların ve elektronların yükleri birbirine eşittir fakat zıt yüklüdür. Bir nötr atomdaki protonlar ve elektronlar birbirine eşittir. Bu atomlar negatif ve pozitif yüklerin sayısı eşit olduğu için negatif veya pozitif özellik göstermezler bu sebeple nötr olarak anılırlar.

  Not: Resimde karbon atomunun basit bir modeli gösterilmektedir. Bu resim karbon çekirdeğindeki proton ve nötron sayısı gibi bazı temel bilgileri göstermektedir. Ayrıca proton sayısının elektron sayısına eşit olduğunu göstermektedir. Bu modelde bazı elektronların çekirdeğe yakın, bazılarının çekirdeğe uzak olduğu görülmektedir. Bu modelde bir sorun vardır. Elektronlar çekirdek etrafında aynı düzlemde mükemmel biçimde dizilmiş olarak gösterilmiştir. Gerçekte bu böyle değildir. Bir elektronun çekirdek etrafındaki kesin konumunu bulmak mümkün değildir. Bu nedenle 3 boyutlu “elektron bulutu” oluşturulmuş ve bu bulut elektronun bulunabileceği bölgeleri göstermektedir. Bu konu ders 3’te daha ayrıntılı işlenecektir. Fakat resimde gösterilen model öğrencilerin konuyu anlaması için daha yararlı olacaktır.

 2. Ters yüklü olan elektronlar ve protonların birbirlerini çekmesi

  Görüntü Yansıtma (Protonlar ve Elektronlar )

  Öğrencilere açıklayın: Aynı yükler birbirini iter zıt yükler birbirini çeker. İki proton birbirini iter, iki elektron birbirini iter. Fakat bir elektron bir proton birbirini çeker. Pozitif yüklü protonlar negatif yüklü elektronları çeker, bu çekim onları bir arada tutar

  Animasyon Yansıtma (Hidrojen Atomu)

  Öğrencilere açıklayın: Bir hidrojen atomunda negatif yüklü elektron pozitif yüklü protonu çeker. Bu çekim atomu bir arada tutar.

  Temel hidrojen atomu, sadece 1 protondan ve 1 elektrondan oluşur, çekirdeğinde nötron yoktur. Bu model çekirdek etrafındaki elektronu göstermektedir.

  Buton tıklandığında farklı bir model olan “elektron bulutu” çıkmaktadır. Çekirdeği çevreleyen alandaki elektronlar “elektron bulutunu” veya “enerji seviyesi” oluşturur. Çekirdek etrafındaki elektronların yeri belli olmadığı için elektron bulutu veya enerji seviyesi oluşturulmuştur.

  Not: Bazı meraklı öğrenciler sorabilir. Aynı yükler birbirini iter dediniz peki o zaman, Nasıl oluyor ki çekirdekteki pozitif yüklü protonlar bir arada kalıyor? Birbirlerini itmiyorlar? Bu harika bir soru, fakat orta öğretim temel kimyası için üst düzey bir soru, yine de basitçe açıklamaya çalışalım: Çekirdekteki protonların ve nötronların bir arada tutulması fizik kurallarının tanımlayabildiği en şiddetli kuvvet olan "güçlü nükleer kuvvet" sayesinde olur. Bu kuvvet protonların birbirini itme kuvvetinden daha güçlüdür. Bu kuvvetin şiddeti o kadar fazladır ki, çekirdeğin içindeki protonların ve nötronların adeta birbirine yapışmasını sağlar.

  Başka bir iyi soru: Protonlar elektronları çekiyorsa, neden elektronlar protonlara çarpmıyorlar? Ve Neden protonların yanında nötronlar var da elektronlar yoktur? Bu soru da bir önceki soru gibi orta öğretim temel kimyası için üst düzey bir soru, yine de basitçe açıklamaya çalışalım: Elektronlar çekirdek çevresinde belli yarıçaplı daireler üzerinde dolanıyorlar. Elektronların bu dairesel yörüngelerdeki hızı öylesine yüksektir ki, bu hareketten doğan merkezkaç kuvvet ile çekirdeğin elektronu çekmesi dengelenir. Böylece belirli enerji düzeylerindeki elektronlar, çekirdek üzerine düşmeden hareketini kararlı bir şekilde sürdürüp gider. Elektronun kütlesi proton ve nötrondan 1836 kez daha azdır. Nötronun kütlesi protonun kütlesiyle aynıdır. Bu nedenle protonların yanında nötronlar bulunur.

  Merkezkaç kuvvet: Dairesel hareket yapan cisimlerde merkezcil kuvvet vardır ve dairenin merkezine doğrudur. Merkezkaç dediğimiz kuvvet kısaca merkezcil kuvvetin tepkisidir. Bunu şöyle inceleyelim, bir ipe taş bağladık ve hızlıca çevirmeye başladık, ipimizde bir gerilmeye sahip olacaktır.

  Her öğrenciye etkinlik kâğıdı dağıtın.

  Öğrenciler etkinlik sayfasında deney hakkındaki soruları cevaplayacak ve gözlemlerini kaydedecekler. Etkinlik sayfasının “atom ve molekülleriyle birlikte” ve “Daha Fazlası” gibi ek kısımlarını talimatınıza bağlı olarak, sınıfça, grupça veya tek tek cevaplayacaklar.

  Soruları ve cevapları bulmak için etkinlik sayfası öğretmen sürümüne bakın.

 3. KEŞFETME - EXPLORE

  Elektronların ve protonların birbirini çektiğini göstermek için bir etkinlik yapmak

  Öğrenciler bir etkinlik yaparak statik elektrik ile protonların ve elektronların yüklerini görmesi

  Not: Yüklerin birbirleriyle etkileşimi sonucunda ortaya çıkan kuvvete “elektrostatik kuvvet” veya “statik elektrik” denmektedir. Bir statik elektrikte iki madde birbirine sürtüldüğü zaman, bir madde elektron kazanma eğiliminde, öteki madde elektronunu kaybetme eğilimindedir. Bu etkinlikte, cildimiz elektron kaybetme eğilimindeyken, polietilenden yapılan plastik torba elektron kazanma eğilimindedir.

  Araştırma Sorusu

  Nesneler birbirlerini nasıl iter ve çeker?

  Her grup için malzemeler

  • Plastik torba
  • Makas

  Uygulama, Bölüm 1

  1. Yüklü plastik ve yüklü cilt

   1. Plastik torbadan, her biri yaklaşık 2-4 cm genişliğinde ve yaklaşık 20 cm uzunluğunda 2 şerit kesin.
   2. Plastik şeridi bir ucunda yandaki resimde gösterildiği gibi başparmağınız ve öteki parmaklarınızın arasında tutun.

    Plastik şeridi bir ucunda yandaki resimde gösterildiği gibi başparmağınız ve öteki parmaklarınızın arasında tutun.
   3. Şerit parmaklarınızın arasından geçecek şekilde plastik şeride sürttün ve hızlıca elinizi çekin. Bunu üç veya dört kez yapın.
   4. Sonra şeridi aşağı doğru sarkıtın ve öteki elinizi yaklaştırın.
   5. Etkinlik sayfasına “çekiyor” veya “itiyor” diye yazın.

  Beklenen Sonuçlar

  Elinizi plastik şeride doğru yaklaştırdığınızda, plastik elinizi çekecek ve elinize yaklaşacaktır. Bazı öğrenciler plastiğin kollarını çektiğini fark edebilir. Bu dersin sonunda öğrencilere plastik şeridin neden yüksüz (nötr) yüzeyleri çektiğini araştırmalarını söyleyin.

  Elinizi plastik şeride doğru yaklaştırdığınızda, plastik elinizi çekecek ve elinize yaklaşacaktır.

  Not: Eğer plastik şerit öğrencilerin eline doğru hareket etmiyorsa, yeterince yüklenmemiştir. Plastik şeridi gömlek veya pantolonunuza sürterek yüklenmesini sağlayın ve daha sonra hızlı bir şekilde elinizi çekin. Daha sonra elbiselerinizi çekip çekmediğini deneyerek kontrol edin. Eğer çekmiyorsa, plastiği tekrar yüklemeyi deneyin.

 4. AÇIKLAMA - EXPLAIN

  Öğrencilerin plastik şeridi ciltlerine sürtmeden önce ve sürttükten sonra ciltte ve plastik şeritte oluşan proton ve elektron sayılarını karşılaştırması

  Öğrencilere plastik şeridin ve cildimizin atomlardan ve moleküllerden oluştuğunu söyleyin. Plastik şeridin ve cildimizin elektron sayısı ve proton sayısı birbirine eşit olduğu için, cildimiz ve plastik şerit nötrdür.

  Plastik nötr parçası ve bir kişinin elinde deriden bir tarafsız alanın bir diyagram.

  Görüntü yansıtma (Yüklenmiş Plastik ve yüklenmiş el)

  Öğrencilere açıklayın: plastik şeridi parmaklarımızın arasında çekmeden önce plastik şeridin ve ellerimizin elektron ve proton sayıları birbirine eşittir. Plastik şeridi cildimizden çektikten sonra, plastik şeride cildimizden elektronlar aktarılır. Plastik şeride daha fazla elektronlar geçtiği için, plastik negatif yüklenir. Cildimizdeki elektronlar plastiğe geçtiği için, cildimizde daha çok proton vardır, bu nedenle cildimiz pozitif yüklenir. Pozitif ve negatif yükler birbirlerini çektiği için cildimiz (pozitif) ve plastik (negatif) şerit birbirlerini çeker.

 5. KEŞFETME - EXPLORE

  Öğrencilerin yüklenmiş bir plastik şeridi sıra veya sandalyeye yaklaştırması

  Uygulama, Bölüm 2

  1. Yüklenmiş plastik ve nötr sıra (masa)

   1. Plastik şeridi daha önce yaptığınız gibi yükleyin.
   2. Bu kez masaya veya sandalyeye doğru yaklaştırın.

   3. Etkinlik sayfasındaki tabloya “çekiyor” veya “itiyor” diye yazın
  Yüklenmiş plastik ve nötr sıra (masa)

  Beklenen Sonuçlar

  Plastik şerit masaya doğru hareket eder.

  Masanın plastiği neden çektiğini öğrencilere açıklayın. Plastik ve masanın büyütülmüş resmini göstererek veya çizerek öğrencilere anlama konusunda yardımcı olabilirsiniz. Parmaklar arasında plastik çekildikten sonra, plastik ekstra elektron alarak negatif yüklenir. Masanın elektron sayısı ve nötron sayısı eşittir bu nedenle nötrdür. Plastik şerit masaya yaklaştırıldığında masa yüzeyindeki negatif yüklü elektronları iter. Böylece plastik şeride yakın masa yüzeyi pozitif yüklenir. Negatif yükler pozitif yükleri çektiği için, plastik masaya doğru hareket eder.

  Parmaklar arasında plastik çekildikten sonra, plastik ekstra elektron alarak negatif yüklenir. Masanın elektron sayısı ve nötron sayısı eşittir bu nedenle nötrdür.
 6. Öğrencilerin iki plastik şeridi birbirine yaklaştığında, şeritlerin birbirlerini ittiğini görmesi

  Öğrencilerden tahmin yapmalarını isteyin:

  • Sizce yüklenmiş iki plastik şerit birbirlerine yaklaştırılınca ne olur?

  Uygulama, Bölüm 3

  1. Yüklenmiş iki plastik parçası

   1. Yüklü iki plastik şerit
   2. İki plastik şeridi yavaşça birbirlerine yaklaştırın.
   3. Etkinlik sayfasındaki tabloya “çekiyor” veya “itiyor” diye yazın
  Yüklenmiş iki plastik parçası

  Beklenen Sonuçlar

  Şeritler birbirlerini iterek uzaklaşacaklar. Her ikisi şeritte ekstra elektronlar yüklenir. Aynı yükler birbirlerini ittiği için, şeritler birbirlerinden uzaklaşır.

  Öğrencilere Sorun:

  İki plastik şeridi birbirine yaklaştırdığımızda ne olur?
  Şeritlerin uçları birbirlerinde uzağa hareket eder.
  Elektronlar hakkında bilgilerinizi kullanarak bunun neden olduğunu açıklayın.
  Her iki şerit ekstra negatif elektronlarla yüklenmiştir. Aynı yükler birbirini ittiği için, plastik şeritler birbirlerini iter.
 7. DERİNLEŞTİRME – EXTEND

  Öğrencilerin yüklenmiş balona küçük kâğıt parçalarını yaklaştırdığında ne olduğunu açıklaması

  Her grup için malzemeler

  • Şişirilmiş balon
  • Küçük kâğıt parçaları, konfeti boyutunda

  Uygulama

  • Saçınız veya giysilerinize balonu sürtün
  • Küçük kâğıtlara doğru balonu yavaşça yaklaştırın

  Beklenen Sonuçlar

  Küçük kâğıt parçaları zıplayarak balona yapışacak.

  Öğrencilere Sorun:

  Yüklenmiş balonu kâğıt parçalarına yaklaştırdığınızda ne gözlemlediniz?
  Küçük kâğıt parçaları hareket ederek balona yapışır.
  Elektron, proton ve yükler hakkında bildiklerinizi kullanarak bu olayın nasıl gerçekleştiğini açıklayın.
  Bir balonu saçımıza veya giysilerimize sürttüğümüz zaman, balon ekstra elektron alarak negatif yüklenir. Eğer balonu küçük kâğıtlara yaklaştırırsak, kâğıttaki elektronlar kâğıttan geriye doğru gidecektir ve kâğıt yüzeyinde protonlar yani pozitif yükler kalacaktır. Balonda negatif yükler fazla olduğu için, kâğıttaki pozitif yükleri çekecektir. Bu nedenle kâğıt balona doğru hareket edecektir.
  Bir balonu saçımıza veya giysilerimize sürttüğümüz zaman, balon ekstra elektron alarak negatif yüklenir.

  Simülasyon gösterimi (Balon ve Statik elektrik)

  Simülasyonda, balonun üzerine gelerek, balonu kazağa sürtün. Balona kazaktan negatif yüklü elektronların geçtiğini göreceksiniz. Kazak elektronlarını kaybettiği için, kazaktaki proton sayısı elektron sayısından fazladır. Bu nedenle kazak pozitif yüklenir. Eğer balon kazağa doğru yaklaştırılırsa, balon kazağı çekecektir.

  Balonu duvara doğru hareket ettirdiğinizde, balondaki negatif yük duvar yüzeyindeki negatif yükü iter ve duvar yüzeyinde daha fazla pozitif yük bırakır. Negatif yüklü balon duvardaki pozitif yükleri çeker. Bu plastik şeridin parmaklarınızda yaptığı harekete benzer.

 8. EK DERİNLEŞTİRME- EXTRA EXTEND

  Elektronların su akışını nasıl çektiğini gösterme

  Aşağıdaki deneyi yapın veya video izletin (Balon ve Su)

  Gösteri malzemeleri

  • Lavabo
  • Balon

  Uygulama

  1. Bir balonu gömlek veya pantolonunuza sürterek statik yük verin.
  2. Çok ince bir su akışı olacak şekilde musluğu açın.
  3. Balonu yavaş yavaş su akışı yönüne doğru yaklaştırın.

  Beklenen sonuçlar

  Suyun akışı balona doğru bükülecektir.

  Öğrencilere sorun:

  Yüklü balon su akışına doğru yaklaştırıldığında ne gözlemlediniz?
  Suyun akışı balona doğru bükülecektir.
  Elektron, proton ve yükler hakkında bildiklerinizi kullanarak bu olayın nasıl gerçekleştiğini açıklayın.
  Balon elbise veya saça sürtüldüğünde, balon ekstra elektronlar alacaktır ve negatif yüklenecektir. Balonu su akışına doğru yaklaştırdığımızda, sudaki elektronlar balondaki elektronlar tarafından itilecektir. Suyun yüzeyinde protonlar kalacağı için, pozitif yüklü olacaktır. Zıt yükler birbirlerini çektikleri için, su balona doğru bükülecektir.