Skip Navigation

Bölüm 3, Ders 3:

Suyun yoğunluğu

Temel Kavramlar

 • Yoğunluk, katılarda olduğu gibi sıvılarında karakteristik özelliğidir.
 • Sıvıların hacmi dereceli silindirle direkt olarak ölçülebilir.
 • Farklı sıvıların molekülleri farklı kütle ve boyuta sahiptir.
 • Sıvılardaki moleküllerin birbirine yakınlığı ve dizilimi, sıvıların yoğunluğunu belirler.
 • Katlarda olduğu gibi, sıvıların yoğunluğunu da kütle bölü hacim formülüyle hesaplarız; D = m/v.
 • Suyun yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küptür.
 • Bir maddenin yoğunluğu numunenin boyutu (hacmi) ne olursa olsun aynıdır.

Özet

Öğrenciler suyun yoğunluğunu bulması için suyun kütlesini ve hacmini ölçecekler. Daha sonra farklı hacimdeki suyun kütlesini ölçecekler ve yoğunluğunu keşfedecekler. Öğrenciler bir grafikte suyun hacmini ve kütlesini karşılaştıracaklar.

Amaç

Öğrenciler suyun hacmini ve kütlesini ölçebilecek ve suyun yoğunluğunu hesaplayabilecekler. Öğrenciler aynı sıcaklıkta suyun hangi hacimde olursa olsun yoğunluğunun aynı olduğunu açıklayabilecekler.

Değerlendirme

Öğrenci etkinlik sayfası indirin ve çoğaltıp öğrencilere dağıtın. Etkinlik sayfası, her biri 5E kuramı ders planının “Değerlendirme ” bileşeni olarak hizmet verecektir.

Güvenlik

Öğrencilerin gözlük taktığından emin olun.

Gösteri için malzemeler

 • Dereceli silindir, 100 ml
 • Su
 • Gram cinsinden terazi (100 g veya daha fazlası)
 • Damlalık

Gösteri için malzemeler

 • Su
 • İki eşit beher veya geniş kap
 1. GİRİŞ – ENGAGE

  Bir gösteri yaparak suyun yoğunluğunun gösterilmesi

  Malzemeler

  • Su
  • İki eşit beher veya geniş kap

  Öğrenci ön hazırlığı

  Bir beher yarısına kadar su doldurun ve öteki behere 1 damla su damlatın.

  Uygulama

  • Bir öğrenci seçerek iki beherdeki suyu gösterin.
  • Beherlerin kütlesini ölçerek gönüllü öğrenciye gösterin.

  Beklenen sonuçlar

  Su dolu beherdeki suyun kütlesi daha çoktur.

  Öğrencilere sorun:

  Ders 1 ve ders 2'de katıların hacmini ve kütlesini ölçerek katıların yoğunluğunu buldunuz. Sizce bir sıvının yoğunluğunu nasıl hesaplarsınız?
  Öğrenciler sıvıların kütlesini ve hacmini kullanarak suyun yoğunluğunun hesaplanabileceğini düşünmelidir. Yoğunluk formülü: D=m/v
  Sizce su gibi sıvıların yoğunluğunu nasıl bulursunuz?
  Öğrencilerin bu soruyu tam olarak cevaplamasını beklemeyin. Öğrenciler ilk olarak suyun hacmini ve kütlesini bulması gerektiğini bilmelidir.
  Az ve çok miktardaki suyun yoğunluğu aynı mıdır?
  Öğrenciler çok su içeren beherin daha fazla kütleye sahip olduğunu fakat hacminin de çok olduğunu söyleyebilir. Ayrıca az su içeren beherin daha az kütleye sahip olduğunu ve hacminin de az olduğunu söyleyebilirler. Bu iki durumda da kütlenin ve hacmin aynı miktarda artıp yoğunluğu eşitleyebileceğini düşünebilirler.

  Her öğrenciye etkinlik sayfası dağıtın

  Öğrenciler etkinlik sayfasında deney hakkındaki soruları cevaplayacak ve gözlemlerini kaydedecekler. Etkinlik sayfasının “atom ve molekülleriyle birlikte” ve “Daha Fazlası” gibi ek kısımlarını talimatınıza bağlı olarak, sınıfça, grupça veya tek tek cevaplayacaklar.

  Soruları ve cevapları bulmak için etkinlik sayfası öğretmen sürümüne bakın

 2. KEŞFETME – EXPLORE

  Öğrencilerin suyun kütlesi ve hacminin nasıl bulunacağını tartışması

  Öğrencilere sorun:

  Suyun yoğunluğunu bulmak için bilmemiz gereken iki şey nedir?
  Öğrenciler suyun yoğunluğunu bulmak için kütle ve hacme ihtiyaç olduğunu söylemeliler.
  Suyun hacmini nasıl ölçersiniz?
  Öğrenciler suyun hacmini ölçmek için bir dereceli silindir kullanacaklarını önerebilir. Dereceli silindirin her bir bölmesi 1 cm3 ‘tür.
  Suyun hacmini nasıl ölçersiniz?
  Suyun kütlesini nasıl ölçeriz?
  Öğrenciler suyun kütlesini ölçmek için bir gram cinsinden terazi kullanacaklarını önerebilir. Su sıvı olduğu için, suyu dereceli silindire doldurup tartacağız. Ancak önce boş dereceli silindiri tartmış olmamız gereklidir. Su dolu silindiri tarttıktan sonra, boş terazinin hacmini tartmış olduğumuz kütleden çıkartmamız gerekir. Böylece suyun asıl kütlesini bulmuş oluruz.
  Suyun kütlesini nasıl ölçeriz?
 3. Farklı hacimdeki suyun kütlesinin bulunması ve yoğunluğunun hesaplanması

  Araştırma sorusu

  Farklı miktarlardaki su aynı hacimde midir?

  Her grup için malzemeler

  • Dereceli silindir, 100 mL
  • Su
  • Gram cinsinden terazi (100 g veya daha fazlası)
  • Damlalık

  Uygulama

  1. Boş dereceli silindirin kütlesini ölçün. Aşağıdaki tabloya kütleyi kaydedin.
  2. Dereceli silindire 100 mL su doldurun. Mümkün olduğunca menisküs ’e dikkat edin ve doğru şekilde 100 mL’ye tamamlayın. Bir damlalık kullanarak su ekleyin veya uzaklaştırın.

   Dereceli silindire 100 mL su doldurun.
  3. Su dolu dereceli silindiri tartarak ağırlığını kaydedin.
  4. Suyun gerçek kütlesini bulmak için su dolu dereceli silindirden boş dereceli silindirin kütlesini çıkartın. Suyun gerçek kütlesini aşağıdaki tabloya kaydedin.
  5. Suyun gerçek hacmini kullanarak suyun yoğunluğunu hesaplayın ve g/cm3 olarak kaydedin.
  6. Dereceli silindirden 50 mL su dökün. Eğer 50 mL’den fazla su dökerseniz, su ekleyerek dereceli silindirin hacmini 50 mL’ye tamamlayın.
  7. 50 mL suyun kütlesini tartın ve kütlesini aşağıdaki tabloya kaydedin. Suyun yoğunluğunu hesaplayın.

   Suyun yoğunluğunu hesaplayın
  8. Daha sonra 25 mL su dökün. Eğer 25 mL’den fazla su dökerseniz, su ekleyerek dereceli silindirin hacmini 25 mL’ye tamamlayın. Kütlesini ölçerek yoğunluğunu hesaplayın.
  Tablo 1. Farklı hacimlerdeki suyun yoğunluğunun bulunması
  Suyun Hacmi 100 mililitre 50 mililitre 25 mililitre
  Dereceli silindir + suyun (g) kütlesi
  Boş dereceli silindirin kütlesi (g)
  Suyun gerçek kürlesi(g)
  Suyun yoğunluğu (g/cm3)

  Beklenen Sonuçlar

  Suyun yoğunluğu 100 mL, 50 mL veya 25 mL için 1 g/cm3 ‘e yakın bir değer olmalı.

  Öğrencilere sorun:

  Tablonuzdaki suyun yoğunluk oranlarına bakın. Farklı hacimdeki suyun yoğunluğu aynı mıdır?
  Öğrenciler farklı hacimlerdeki suyun yoğunluğunun 1 g/cm3 ‘e yakın olduğunu görmelerine yardımcı olun. Öğrenciler suyun yoğunluğunun neden tam olarak 1 g/cm3 olmadığını merak edebilirler. Bunun nedeni ölçümler yanlış (hatalı) yapılmış olabilir.
  Başka bir neden ise sıcaklıkla suyun yoğunluğunun değişmesi olabilir. 0 ile 4 santigrat derece arasında su moleküllerinin sıkışması artar ve gittikçe daha yoğun hale gelir. Suyun yoğunluğunun en fazla olduğu sıcaklık 4 °C dir. 4 °C‘deki suyun yoğunluğu 1 g/cm3 ‘tir. Ancak çok ilginçtir ki 4 santigrat dereceden sonra ısıl genleşme baskın çıkar ve suyun yoğunluğu sıcaklık arttıkça azalır. 20-25 °C oda sıcaklığında suyun yoğunluğu yaklaşık olarak 0.99 g/cm3 ‘tür.
  Suyun yoğunluğu nedir?
  Öğrenciler çeşitli cevaplar verebilir, fakat oranlar 1 g/cm3 ‘e yakın olacaktır.
 4. Tablodaki verilerin grafiğe aktarılması

  Öğrencilerin verileri grafiğe aktarmasına yardımcı olun. X-ekseni hacim ve Y-ekseni kütle olmalıdır.

  Öğrenciler elde ettikleri verileri bir grafiğe aktaracaklar. Kütle ve hacim aynı oranda arttığı için grafikte düz bir çizgi ortaya çıkacak.

  Kütle ve hacim aynı oranda arttığı için grafikte düz bir çizgi ortaya çıkacak.
 5. Öğrenci gözlemlerinin, verilerin ve grafiğin tartışılması

  Öğrencilere sorun:

  40 mL hacimdeki suyun yoğunluğu nedir? 40 mL suyun kütlesini bulmak için grafiğinizi kullanın.
  40 mL ’deki suyun kütlesi 40 gramdır. Yoğunluk formülü D = m/v ve birimi mL = cm3. olduğu içi, suyun yoğunluğu 1 g/cm3 olacaktır.
  1 ve 100 mL arasında bir hacim seçin ve grafiği kullanarak bu hacmin kütlesini bulun. Bu hacimdeki yoğunluk nedir?
  Öğrenciler suyun hacmini 100 mL, 50 mL, 25 mL veya başka miktarlarda seçseler bile suyun yoğunluğu 1 g/cm3 olacaktır.

  Öğrencilere yoğunluğun suyun karakteristik özelliği olduğunu söyleyin. Bunun anlamı bir maddenin yoğunluğu numunenin boyutu (hacmi) ne olursa olsun aynıdır.

  Öğrencilere Sorun:

  Yoğunluk suyun karakteristik özelliği midir? Bunu nasıl anladınız?
  Yoğunluk suyun karakteristik özelliğidir çünkü herhangi bir su numunesindeki yoğunluk (aynı sıcaklıkta) daima aynıdır ve 1 g/cm3 ‘tür.
 6. AÇIKLAMA - EXPLAIN

  Su yoğunluğunun neden her zaman aynı olduğunu açıklanması

  Görüntü yansıtma (Suyun yoğunluğu)

  Su moleküllerinin hepsi aynı boyutta ve aynı kütleye sahiptir. Su moleküller birbirlerine oldukça yakındır ve birbirlerine karışmışlardır. Su molekülleri aynı boyutta ve aynı kütleye sahip olduğu için, birinci hacimdeki suyun birinci kütlesi, ikinci hacimdeki suyun ikinci kütlesi, üçüncü hacimdeki suyun üçüncü kütlesi vb. arasındaki ilişki her zaman aynı olacaktır. Bu nedenle herhangi bir hacimdeki suyun yoğunluğu D=m/v formülüne göre 1 g/cm3 olacaktır.

  Animasyon yansıtma (Sıvı Su)

  Su molekülleri daima hareket halindedir. Ancak ortalama olarak suyun birbirine dizilimi aynıdır. Bu nedenle, kütle ve hacim arasındaki oran aynıdır ve buda yoğunluğu aynı yapar.

 7. DERİNLEŞTİRME - EXTEND

  Öğrencilerin katı bir maddenin büyük bir parçasının yoğunluğu ile küçük bir parçasının yoğunluğunun aynı olup olmadığını tartışması

  Öğrenciler çizilmiş üç numunenin her birinin yoğunluğunu hesaplayacaklar ve etkinlik sayfasındaki soruları cevaplayacaklar.

  aynı yoğunlukta, farklı boyutta, farklı kütlede üç farklı küp

  Öğrencilere sorun:

  Bir numunenin boyutu ne olursa olsun sıvıların yoğunluğu aynıdır. Bu katılar için de doğru olabilir mi? Bunu öğrenmek verilen üç örnekle yoğunluğu hesaplayın.
  Evet. Bir katının boyutu ne olursa olsun aynıdır.
  Numune A’nın kütlesi 200 g. Numune A’nın yoğunluğu nedir?
  • D = m/v
  • D = 200g/100cm3
  • D = 2 g/cm3
  Eğer numune A’nın yarısını kesersek, oluşan numune B’nin yoğunluğu ne olur?
  Öğrenciler yeni oluşan numune B’nin kütlesini bilmeyebilir, onlara oluşan bu numunenin kütlesinin numune A’nın kütlesinin yarısı kadar olduğunu söyleyin. Numune B, Numune A’nın yarısı kadar hacme sahip olduğu için kütlesi de yarısı kadar olacaktır. (100 g)
  • D = m/v
  • D = 100g/50 cm3
  • D = 2 g/cm3
  Eğer numune B’nin yarısını kesersek oluşan numune B’nin yoğunluğu ne olur?
  • D = m/v
  • D = 50g/25 cm3
  • D = 2 g/cm3