Bölüm 6, Ders 9

ASİDİK ÇÖZELTİNİN NÖTRALİZASYONU

Tam Ekran

Bir asidik çözeltisinde H3O+ iyonları OH- iyonlarından daha büyük derişime (konsantrasyona) sahiptir. Aside baz eklendiğinde, su moleküllerinden protonlar alarak daha çok OH- iyonları oluşturur. H3O+ iyonları ve indikatör molekülleri OH- iyonlarına protonlarını verir. Bu düşük konsantrasyondaki H3O+ iyonları nötralliğe doğru ilerler ve indikatör rengi değişir.