Bölüm 6, Ders 8

SUDAKi PROTON AKTARIMI

Tam Ekran
  • Su molekülü bir hidrojen atomonun proton ve elektronunu oksijen atomuyla paylaşır. Hidrojen atomundaki bir proton ve elektron başka su molekülündeki oksijen atomuna geçer. Böylece H3O+(Hidronyum) ve OH-(Hidroksit) iyonları oluşur.
  • H3O+ iyonu OH- iyonuna tekrardan proton ve elektron aktararak yeniden su moleküllerini oluşturur.

SU MOLEKULUNDEKi PROTON ALIS VERiSi

Bir su molekülü gösteren bir animasyon bir hidroksit ve hidronyum iyonu oluşturmak için başka bir su molekülü bir proton verdi
  • Su molekülü bir hidrojen atomonun proton ve elektronunu oksijen atomuyla paylaşır. Hidrojen atomundaki bir proton ve elektron başka su molekülündeki oksijen atomuna geçer. Böylece H3O+(Hidronyum) ve OH-(Hidroksit) iyonları oluşur.
  • H3O+ iyonu OH- iyonuna tekrardan proton ve elektron aktararak yeniden su moleküllerini oluşturur.

ASiTLER PROTONLAR VERiR

Tam Ekran

Suya asit eklendiğinde, asit su moleküllerine protonlar verir. Böylece H3O+ iyonları oluşur. H3O+ iyonları sahip olduğu fazla protonlarını ortamda bulunan indikatöre aktarır. böylece renk değişimi (kırmızı) oluşur.

BAZLAR PROTONLAR ALIR

Tam Ekran

Suya baz eklendiğinde, baz su moleküllerinden protonlar alır. OH- iyonları oluşur. HO- iyonları ortamda bulunan indikatörden protonlar alır. Böylece renk değişimi (mavi) oluşur.