Bölüm 6, Ders 7

TERMiT REAKSİYONU

 • Termit reaksiyonu Alüminyum'un başka bir metal oksidi ile (özelikle Demir oksit) girdiği reaksiyondur.
 • Demir oksit, alüminyum ve katalizör bir saksı içine yerleştirilmiştir.
 • Sıvı demir ve kum içindeki alüminyum ile reaksiyonu girdiğinde kuvvetli ekzotermik reaksiyon oluşur. DİKKAT! BU VİDEODAKİ GÖSTERİ ÇOK TEHLİKELİDİR. SAKIN DENEMEYE KALKIŞMAYIN!

AZOT TRiiYODUR REAKSİYONU

 • Azot triiyodür çok kararsızdır, çok hafif bir temas olduğunda ekzotermik reaksiyon olarak ayrışır. DİKKAT! BU VİDEODAKİ GÖSTERİ ÇOK TEHLİKELİDİR. SAKIN DENEMEYE KALKIŞMAYIN!

BEYAZ FOSFOR REAKSiYONU

 • Bir çözücü içinde çözünmüş beyaz fosfor bir kağıt parçası üzerine damlatılır.
 • Çözücü buharlaştığında, fosfor oksijen ile birleşerek ekzotermik reaksiyon meydana getirir. DİKKAT! BU VİDEODAKİ GÖSTERİ ÇOK TEHLİKELİDİR. SAKIN DENEMEYE KALKIŞMAYIN!

METANIN YANMA ENERJiSi

Tam Ekran
 • Metanın yanması ekzotermik reaksiyona örnektir.
 • Ürünlerdeki bağ enerjileri girenler yönündeki bağı kopartmak için kullanılan enerjiden daha fazladır.
 • Bu olay girenler yönünde küçük oklarla, ürünler yönünde büyük oklarla ifade edilmiştir.

KARBONAT VE KALSiYUM KLORUR REAKSiYONU

Kalsiyum klorür ve karbonat arasındaki kimyasal reaksiyon gösterilmiştir.
 • Bu reaksiyonda, ortamın sıcaklığı arttığı için ekzotermiktir.
 • Bir ekzotermik reaksiyonda, ürünlerdeki bağ enerjileri girenler yönündeki bağı kopartmak için kullanılan enerjiden daha fazladır.

KARBONAT VE SiRKE REAKSiYONU

 • Bu reaksiyonda, ortamın sıcaklığı azaldığı için endotermiktir.
 • Endotermik reaksiyonda, Girenlerdeki bağ enerjileri ürünler yönünde oluşan bağ enerjilerinden daha fazladır.

ENDOTEMiK REAKSiYON

Tam Ekran
 • Enerji bağları kırmak için kullanılır.
 • Ürünler oluştuğunda enerji salınır.
 • Bağları kırmak için kullanılan enerji, ürünlerde salınan enerjiden daha büyük olduğu için reaksiyon endotermiktir. Bu nedenle ortamın sıcaklığı azalır

EKZOTERMiK REAKSiYON

Tam Ekran
 • Enerji bağları kırmak için kullanılır.
 • Ürünler oluştuğunda enerji salınır.
 • Bağları kırmak için kullanılan enerji, ürünlerde salınan enerjiden daha küçük olduğu için reaksiyon ekzotermiktir. Bu nedenle ortamın sıcaklığı artar