Bölüm 6, Ders 5

FiL'iN DiŞ MACUNU

  • Hidrojen peroksit, su ve oksijen gazı olarak kendi kendine ayrışır
  • Bu olay katalizör ile hızlı şekilde gerçekleşir.
  • Bu reaksiyonda, katalizör potasyum permanganattır.
  • Baloncuklarda oksijen gazı bulunur

ŞİŞEDEKi CiN

  • Hidrojen peroksit, su ve oksijen gazı olarak kendi kendine ayrışır
  • Bu olay katalizör ile hızlı şekilde gerçekleşir.
  • Bu reaksiyonda, katalizör potasyum permanganattır.
  • Reaksiyon çok fazla ısı üretir böylece soğuk hava ve sıcak ortamın birleşmesiyle yoğunlaşan su buharı şişe dışına çıkar.
  • Oksijen gazı görünmez ama su buharı ile karışmıştır.

HiDROJEN PEROKSiT'iN AYRIŞMASI

Hidrojen peroksitten su buharı ve oksijen elde edilir.

Hidrojen peroksit ayrıştığında, 2 molekül hidrojen peroksitten, 2 molekül su ve 1 molekül oksijen oluşur.