Bölüm 6, Ders 3

KALSiYUM KLORÜR VE SODYUM BiKARBONAT

Kalsiyum klorür ve sodyum bikarbonat tepkimeye girerse kalsiyum karbonat, sodyum klorür, su ve karbondioksit ortaya çıkar
  • Tepkimeye giren atomlar:
    1 kalsiyum atomu, 2 klor atomu, 2 sodyum atomu, 2 hidrojen atomu, 2 karbon atomu ve 6 oksijen atomu
  • Tepkime sonucu çıkan ürünler:
    1 kalsiyum atomu, 2 klor atomu, 2 sodyum atomu, 2 hidrojen atomu, 2 karbon atomu ve 6 oksijen atomu
  • Kimyasal reaksiyon eşittir çünkü ürünler ve girenlerdeki atomlar aynı cins ve aynı sayıdadır.