Bölüm 6, Ders 2

GiRENLER (REAKTANLAR)

Kabartma tozunun sirke ile reaksiyonu
  • Sirke su ile seyretilmiş asetik asittir (C2H4O2) veya (CH3COOH). Asetik asit 2 karbon atomu, 4 hidrojen atomu ve 2 oksijen atomundan oluşur.
  • Kabartma tozu sodyum bikarbonattır (NaHCO3). Sodyum bikarbonat 1 sodyum iyonu, 1 hidrojen atomu, 1 karbon atomu ve 3 oksijen atomundan oluşur.

ÜRÜNLER

sirke ve kabartma tozu reaksiyonu sonucu sodyum asetat, karbondioksit ve su oluşur.
  • Sirke ve Kabartma tozunun reaksiyonu sonucu oluşan ürünlerden bir tanesi sodyum asetattır (NaC2H3O2).
  • Sodyum asetat 1 sodyum iyonu, 2 karbon atomu, 3 hidrojen atomu ve 2 oksijen atomundan oluşur.
  • Öteki ürünler su (H2O) ve karbondioksittir (CO2).

KÜTLE KORUNUMU

ürün ve girenlerin kütleleri eşittir.
  • Ürünlerdeki atomlar girenlerdeki atomlarla aynıdır ve aynı sayıdadır.
  • Bu nedenle ürünler ile girenlerin kütleleri aynıdır.

OLUŞAN ÜRÜN MiKTARINI KONTROL ETME

sirke ve kabartma tozu reaksiyonu sonucu sodyum asetat, karbondioksit ve su oluşur.
  • Tepkimeye giren maddeler fazla ise reaksiyon daha uzun sürede gerçekleşecek ve daha çok ürün oluşacaktır.
  • Eğer siz tepkimeye giren maddelerden birini az koyarsanız, az olan madde tepkimeye girip biter ve daha fazla ürün oluşmaz.