Bölüm 6, Ders 1

METAN iLE OKSiJENiN REAKSiYONU

Metan ve oksijen yandığında su oluşur
  • Reaksiyonda, metan ve oksijen yan yana geldiğinde atomlar yeniden düzenlenir karbondioksit ve su oluşur.
  • Bir Molekülün kaç tane atomdan oluştuğunu belirtmek için atomların sağ altına küçük sayılar (simge) yazılır.
  • Molekülün önüne yazılan büyük sayı (katsayı) ise atomlardan oluşan molekülün kaç tane olduğunu belirtir.
  • Reaksiyon sonucu oluşan atomlar ürünlerdeki atomlarla aynı miktardadır.

METANIN YANMASI

Tam Ekran
  • Reaksiyonun soluna girenler (reaktantlar), sağına ürünler (reaktifler) yazılır.
  • Reaksiyonda, metan ve oksijen yan yana geldiğinde atomlar yeniden düzenlenir karbondioksit ve su oluşur.

DENGE DURUMU

İki taraftaki atomlar aynı miktarda olmalıdır.
  • Ürünlerdeki ve girenlerdeki tüm atomlar aynıdır ve aynı sayıdadır.
  • Atomlar kaybolmaz ve yeni bir atom oluşmaz.