Bölüm 5, Ders 9

BAĞ YAPMA VE KIRMA

Tam Ekran
 • Birbirlerini çeken atom veya moleküller enerji aldıklarında birbirlerinden ayrılır.
 • Birbirlerinden ayrı olan atom veya moleküller enerji verdiklerinde birbirlerine bağlanırlar.
 • Bağlar kırıldığında enerji alınır, bağlar oluştuğunda enerji verilir.

ENERJi VE ÇÖZÜNME

Tam Ekran
 • Su molekülleri çözmek için bağa tutunduğunda enerji salınır.
 • Su molekülleri çözmek için bağı çektiğinde enerji alınır.

EKZOTERMiK ÇÖZÜNME

Sudaki ekzotermik olaylar

Eğer çözmek için su bağlanırsa oluşan fazla enerji salınır, böylece çevredeki sıcaklık artar. Bu ekzotermik çözünmedir.

ENDOTERMiK ÇÖZÜNME

Sudaki endotemik olaylar

Su molekülleri bağı çekmek için enerji alır, böylece çevredeki sıcaklık azalır. Bu endotermik çözünmedir.

EL ISITICISI

 • El ısıtıcısındaki sıvı Sodyum asetat olarak adlandırılan çok derişik tuz çözeltisinden oluşur.
 • sodyum ve asetat iyonları bir kristal form oluşturmak için su molekülleriyle ve birbirleriyle bağlanır.
 • Daha sonra bu iyonlar birbirlerine bağlanır ve enerji açığa çıkar.

SUDAKi ALKOLÜN SICAKLIK DEĞİŞİMİ

 • Suda alkol çözündüğünde, su molekülleri alkol moleküllerine “bağlanır” ve alkol moleküllerini birbirinden ayırır.
 • Su molekülleri alkol moleküllerini çektiğinde enerji açığa çıkar, böylece bağlar birbirlerinden ayrılır.
 • Enerji salınımı enerji emiliminden daha büyük olduğu için, sudaki alkol çözünmesi ekzotermiktir.