Bölüm 5, Ders 8

CO2 MOLEKÜLÜ

  • Karbondioksit bir karbon iki oksijenin kovalent olarak birleşmesiyle oluşur.
  • Elektronlar artak olmasına rağmen, oksijen ve karbon atomları arasında eşit olarak paylaşılmaz.
  • Oksijen atomu, karbon atomuna göre elektronları daha güçlü bir çeker.
  • Bu, molekül uçlarındaki oksijen atomunu kısmen negatif, karbon atomlarını ise kısmen pozitif yapar.

SUDA CO2ÇÖZÜNMESi

Karbon dioksit suda çözünür çünkü suyun polar kutupları karbondioksitteki zıt polar kutupları çeker.

CO2'iN ÇÖZÜNÜRLÜK EĞRiSi

Sıcaklık arttıkça, su içinde çözünen karbon dioksit miktarı azalır.

MENTOS VE DiYET KOLA DENEMESi

  • Şekerler pürüzsüz görünse de, mikroskobik olarak pürüzlü noktalara sahiplerdir.
  • Koladaki karbon dioksit molekülleri şeker yüzeyinde bulunan pürüzlü noktalara saldırır.
  • Karbon dioksitte baloncuklar oluşur ve artan basınçlı gaz kolayı şişe dışına iter.