Bölüm 5, Ders 3

SODYUM KLORÜR KRiSTALi

kübik sodyum kristali sodyum ve klorür iyonlarını içeriyor
  • Büyük yeşil küreler negatif klorür iyonları temsil etmektedir.
  • Küçük gri küreler pozitif sodyum iyonlarını temsil etmektedir.

SODYUM KLORÜRÜN SUDA ÇÖZÜMESi

Sodyum klorür kristali
  • Su moleküllerindeki pozitif alan negatif Klorür iyonlarını kuşatır.
  • Su moleküllerindeki negatif alan ise pozitif sodyum iyonlarını kuşatır.
  • Su molekülleri sodyum ve klorür iyonlarını çekerek birbirinden ayırır. Böylece sodyum klorür kristali çözünmüş olur.

SODYUM KLORÜRÜN SUDA ÇÖZUNMESi II

  • Su moleküllerindeki pozitif alan negatif Klorür iyonlarını kuşatır.
  • Su moleküllerindeki negatif alan ise pozitif sodyum iyonlarını kuşatır.
  • Su molekülleri sodyum ve klorür iyonlarını çekerek birbirinden ayırır. Böylece sodyum klorür kristali çözünmüş olur.