Bölüm 5, Ders 1

SU FiSKiYESi

Su birlikte kalır çünkü su molekülleri birbirlerini çeker.

POLAR SU MOLEKÜLLERi

Tam Ekran
 • Su molekülündeki oksijen ve hidrojen atomları kovalent bağlı olarak elektronlarını paylaşırlar.
 • Su molekülünde 10 proton ve 10 elektron vardır bu nedenle nötrdür.
 • Su molekülündeki elektronlar, elektron bulut modelinde görüldüğü gibi elektronlarını eşit paylaşıyor.
 • Elektronların oksijen atomlarındaki çekimi hidrojen atomlarındaki çekimden biraz daha fazladır.
 • Bu su molekülündeki oksijen atomunu kısmen negatif, hidrojen atomunu kısmen pozitif yapar

SU MOLEKÜLLERi ARASI ÇEKiM

Su molekülleri pozitif ve negatif alanlarıyla kendi kendilerini yönlendirme eğilimindedir

FARKLI DÜZEYLERDE ÇEKiM

Bir hidrojen molekül içinde pozitif yüklü protonlar ya da tam tersi bir hidrojen molekül içinde negatif yüklü elektronları çeker
 • Atom içindeki protonlar elektronu çeker. Bu atomların birbirini tutmasını sağlar.
 • Atom içindeki protonlar elektronu çeker. Bu moleküllerin bir araya gelmesini ve bağlanamasını sağlar.
 • Elektronlar bir polar molekülünü oluştururken, bir molekül içinde eşit olamayan paylaşımlar yapabilir. Moleküllerin uç kısmındaki kutuplar başka molekülleri çekerek tutunur

SU VE ALKOL MOLEKÜLLERi

alkol ve su molekülleri
 • Alkol polar bir O–H bağına sahiptir. Fakat moleküllerinin büyük kısmı polar olamayan C–H bağlarından oluşur.
 • Alkol su molekülleri gibi birbirini kuvvetli çekmez bu nedenle kolayca buharlaşır.

ALKOL VE SUYUN KAYNAMASI

Su ve alkol içine batırılmış iki termometre
 • Alkol polar bir O–H bağına sahiptir. Fakat moleküllerinin büyük kısmı polar olamayan C–H bağlarından oluşur.
 • Alkol su molekülleri gibi birbirini kuvvetli çekmediği için düşük sıcaklıkta kolayca buharlaşır.