Bölüm 4, Ders 6

LEWiS NOKTA YAPISI

Periyodk tablodaki ilk 20elementin nokta dizilimi
 • Lewis nokta yapısı basitleştirilmiş bir elektron enerji seviyesi modeli gibidir.
 • Lewis yapısı elektronları temsil eden noktalar ile element sembolünü içerir.
 • Gösterilen elektronlar, atomun en dış kabuğunda bulunan "değerlik (valans) elektronlarıdır.
 • Elektronlar tek tek saat yönünde veya saat yününün tersine doğru element sembollerinin etrafına yerleştirilir. Elektron sayısı arttıkça çiftler halinde gruplanır.

HiDROJEN MOLEKÜLÜNDEKİ KOVALENT BAĞ

Hidrojen atomlarının lewis diyagramı
 • Lewis nokta yapıları aynı zamanda bir molekül içinde bağlanmış atomları göstermek için kullanılabilir.
 • Hidrojen arasındaki iki nokta, hidrojen atomları arasındaki kovalent bağdaki elektronları temsil eder.
 • Çizgi kovalent bağlardaki iki noktanın kısaltmasıdır.

SU MOLEKÜLÜNDEKİ KOVALENT BAĞ

Su atomlarının lewis yapısı Su molekülleri iki şekilde temsil edilir.
 • Suyun Lewis nokta yapısı kovalent bağdaki hidrojen ve oksijendeki paylaşılan elektronları göstermektedir.
 • Oksijendeki dört değerlik elektron alttaki şemada çift gösterilmiştir.
 • Çizgi kovalent bağlardaki iki noktanın kısaltmasıdır.

OKSİJEN-MOLEKÜLÜNDEKİ KOVALENT BAĞ

İki çift oksijen atomu gösterimi
 • Oksijen arasındaki iki çift nokta, oksijen molekülleri arasındaki çift kovalent bağı temsil eder.
 • İki çizgi kovalent bağlardaki iki çift noktanın kısaltmasıdır.

KARBONDİOKSİT MOLEKÜLÜNDEKİ KOVALENT BAĞ

bir karbon atomuna iki oksijen atomunun yanaşması ile oluşan lewis nokta yapısı
 • Karbon ve oksijen arasındaki iki çift nokta karbon dioksit molekülündeki karbon ve her bir oksijen arasındaki çift kovalent bağı temsil etmektedir.
 • Çizgiler kovalent bağlardaki iki çift noktanın kısaltmasıdır.

SODYUM-KLORÜR MOLEKÜLÜNDEKİ İYONİK BAĞ

Sodyum ve klor atomdaki lewis nokta yapısı
 • Sodyum sadece bir elektrona sahiptir. Sodyum valens elektronunu kaybettiği için, Lewis yapısında bağlı noktalar (elektronlar) yoktur.
 • Na ve CI birbirlerine yaklaşır fakat kovalent bağ olarak değil.

KALSİYUM-KLORÜR MOLEKÜLÜNDEKİ İYONİK BAĞ

 • Kalsiyum sadece bir elektrona sahiptir. Kalsiyum valens elektronunu kaybettiği için, Lewis yapısında bağlı noktalar (elektronlar) yoktur.
 • Ca ve CI birbirlerine yaklaşır fakat kovalent bağ olarak değil.