Bölüm 4, Ders 5

SODYUM VE KLOR REAKSiYONU

 • Sodyum metalinden küçük bir parça cam balon içindeki sarı renkli klor gazına yerleştirilir.
 • Tepkimeye hızlansın diye çok az bi su damlası sodyum üzerine damlatılır ve sodyum klor ile tepkimeye girer.
 • Tepkime sonunda ısı ve çok iyonik sodyum klorür oluşur.
 • DİKKAT! BU VİDEODAKİ GÖSTERİ ÇOK TEHLİKELİDİR. SAKIN DENEMEYE KALKIŞMAYIN!

SODYUM KLORÜRDEKi iYONiK BAĞ

Tam Ekran
 • Bir sodyum ve klor atomu birbirine yaklaşır.
 • Her ikisinden de bir elektron atom çekirdekleri tarafından çekilir.
 • Klor atomundaki çekim sodyum atomundaki çekimden daha güçlüdür.
 • Sodyumdan klora bir elektron aktarılır. Sodyum pozitif bir iyon alırken, klor negatif bir iyion alır.
 • Pozitif ve negatif iyonlar birbirlerini çeker ve iyonik sodyum klorür bileşiğini oluşturur.

SODYUM KLORÜRDEKi iYONiK BAĞ

Bir sodyum ve klor atomu birbirine yaklaşır. Her ikisinden de bir elektron atom çekirdekleri tarafından çekilir. Sodyumdan klora bir elektron aktarılır
 • Bir sodyum ve klor atomu birbirine yaklaşır
 • Her ikisinden de bir elektron atom çekirdekleri tarafından çekilir.
 • Klor atomundaki çekim sodyum atomundaki çekimden daha güçlüdür.
 • Sodyumdan klora bir elektron aktarılır. Sodyum pozitif bir iyon alırken, klor negatif bir iyion alır.
 • Pozitif ve negatif iyonlar birbirlerini çeker ve iyonik sodyum klorür bileşiğini oluşturur.

SODYUM KLORÜR KRiSTALi

Sodyum klorür kristalindeki sodyum ve klor iyonlarına ayrıntılı bir bakış.

KÜBiK SODYUM KLORÜR

Tuz kristalleri mikroskop altında yüz kez büyütülmüş.

Tuz kristalleri mikroskop altında yüz kez büyütüldüğü zaman, küp şeklinde oldukları netleşiyor.

KALSiYUM KLORUR iYONU

Tam Ekran
 • Bir kalsiyum ve iki klorür atomu birbirine yaklaşır.
 • Her ikisinden de bir elektron atom çekirdekleri tarafından çekilir.
 • Klor atomundaki çekim kalsiyum atomundaki çekimden daha güçlüdür.
 • Her bir kalsiyum atomundan bir elektron klor atomuna aktarılır.
 • Kalsiyumun +2 iyonu ve her bir klorun da -1 iyonu olmuştur. +2 kalsiyum iyonu ve iki tane -1 klor iyonu birbirlerini çekerek iyonik kalsiyum klorür bileşiği oluşur.

KALSiYUM KLORÜR iYONU

Bir kalsiyum ve iki klorür atomu birbirine yaklaşır. Her ikisinden de bir elektron atom çekirdekleri tarafından çekilir. Klor atomundaki çekim kalsiyum atomundaki çekimden daha güçlüdür.
 • Bir kalsiyum ve iki klorür atomu birbirine yaklaşır.
 • Her ikisinden de bir elektron atom çekirdekleri tarafından çekilir.
 • Klor atomundaki çekim kalsiyum atomundaki çekimden daha güçlüdür.
 • Her bir kalsiyum atomundan bir elektron klor atomuna aktarılır.
 • Kalsiyumun +2 iyonu ve her bir klorun da -1 iyonu olmuştur. +2 kalsiyum iyonu ve iki tane -1 klor iyonu birbirlerini çekerek iyonik kalsiyum klorür bileşiği oluşur.