Bölüm 4, Ders 4

TEKLİ ATOM BAĞI - HİDROJEN

Tam Ekran
 • İki hidrojen atomu birbirlerine yeterince yakın olursa, her iki atomun elektronları çekirdeklerdeki protonlar tarafından çekilir.
 • Bu çekim atomları bir arada tutar.
 • Son yörüngedeki elektronlar, her iki atomun çekirdeği etrafındaki bir bölgede paylaşılır.
 • Atomlar arasında tek bağ oluşur

HİDROJENDEKİ KOVALENT BAĞ II

 birbirine yakın iki hidrojen atomu her iki atomun elektronları çekirdeklerdeki protonlar tarafından çekilir. Hidrojen atomları elektronlarını paylaşarak bir kovalent bağ oluşturur.
 • Hidrojen atomları birbirine yaklaşır.
 • Elektronlar, çekirdeklerdeki protonlar tarafından çekilir.
 • Bu çekim her iki atomun elektronlarını paylaştırır.
 • Elektronlar dış enerji seviyesine dizilir ve her iki yöndeki çekim çok güçlüdür.
 • Atomlar arasında tek bağ oluşur

SUDAKi KOVALENT BAĞ I

Tam Ekran
 • İki hidrojen atomu ile bir oksijen atomu birbirlerine yeterince yakın olursa, her iki atomun elektronları çekirdeklerindeki protonlar tarafından çekilir.
 • Bu çekim atomları bir arada tutar.
 • Son yörüngedeki elektronlar, her iki atomun çekirdeği etrafındaki bir bölgede paylaşılır.

SUDAKi KOVALENT BAĞ II

İki hidrojen atomu ile bir oksijen atomu birbirlerine yeterince yakın olursa her iki atomun elektronları çekirdeklerindeki protonlar tarafından çekilir. Hidrojen ve oksijen atomları elektronlarını paylaşarak bir kovalent bağ oluşturur.
 • Hidrojen ve oksijen atomları birbirine yaklaşır.
 • Elektronlar, çekirdeklerdeki protonlar tarafından çekilir.
 • Bu çekim her iki atomun elektronlarını paylaştırır.
 • Elektronlar dış enerji seviyesine dizilir ve her iki yöndeki çekim çok güçlüdür.
 • Atomlar arasında tek bağ oluşur

ELEKTROLiZ

 • Elektrik su molekülündeki hidrojen ve oksijen arasındaki kovalent bağı kırar.
 • İki hidrojen atomu kovalent bağlanarak hidrojen gazı oluşur.
 • iki oksijen atomu kovalent bağlanarak oksijen gazı oluşur.
 • Oksijen atomlarından iki kat daha fazla hidrojen atomu olduğu için, daha çok hidrojen gazı açığa çıkar.
 • Atomlar arasında tek bağ oluşur

ÇiFT BAĞ OKSiJEN I

Tam Ekran
 • Oksijen atomları birbirine yaklaşır.
 • Elektronlar, çekirdeklerdeki protonlar tarafından çekilir.
 • Bu çekim her iki atomun elektronlarını paylaştırır.
 • Elektronlar dış enerji seviyesine dizilir ve her iki yöndeki çekim çok güçlüdür.
 • Atomlar arasında çift bağ oluşur

ÇiFT BAĞ OKSiJEN II

Oksijen atomları birbirine yaklaşır. Elektronlar, çekirdeklerdeki protonlar tarafından çekilir. Bu çekim her iki atomun elektronlarını paylaştırır.
 • Oksijen atomları birbirine yaklaşır.
 • Elektronlar, çekirdeklerdeki protonlar tarafından çekilir.
 • Bu çekim her iki atomun elektronlarını paylaştırır.
 • Elektronlar dış enerji seviyesine dizilir ve her iki yöndeki çekim çok güçlüdür.
 • Atomlar arasında çift bağ oluşur

METANDAKi KOVALENT BAĞ

dört hidrojen atomunun bir karbon atomuna bağlanması Dört hidrojen atomunu kovalent olarak, merkezi karbon atomuna bağlanmış olduğu bir metan molekülü.
 • Bir karbon atomu ve dört hidrojen atomu birbirine yaklaşır.
 • Elektronlar, çekirdeklerdeki protonlar tarafından çekilir.
 • Bu çekim her iki atomun elektronlarını paylaştırır.
 • Elektronlar dış enerji seviyesine dizilir ve her iki yöndeki çekim çok güçlüdür.
 • Atomlar arasında tek bağ oluşur

KARBON DiOKSiTTEKi KOVALENT BAG

iki oksijen atomu ve bir carbon atomu yanyana gelir. Bir merkezi karbon atomu ile çift iki oksijen atomuna bağlı olduğu bir karbon dioksit molekülü
 • Bir karbon atomu ve iki oksijen atomu birbirine yaklaşır.
 • Elektronlar, çekirdeklerdeki protonlar tarafından çekilir.
 • Bu çekim her iki atomun elektronlarını paylaştırır.
 • Elektronlar dış enerji seviyesine dizilir ve her iki yöndeki çekim çok güçlüdür.
 • Atomlar arasında çift bağ oluşur