Bölüm 4, Ders 3

ENERJi SEViYESi

 enerji seviyelerinin bir iki boyutlu (düz) gösterimi küresel enerji seviyelerinin bir üç boyutlu gösterimi.
 • Elektronlar çekirdek etrafında, çekirdeğe uzak bölgedelerdir.
 • Elektronlar 3 boyutlu olarak çekirdeği çevreler, fakat enerji seviyesini iki boyutlu olarak göstermek daha kolaydır.

OKSiJEN ATOMU

Oksijen enerji seviyelerinin gösterimi
 • Bu enerji seviyesi modelinde birinci enerji seviyesinde iki elektron ve ikinci enerji seviyesinde altı elektronları gösteriliyor.
 • Periyodik tablodaki bir nötral atomun proton ve elektron sayıları birbirine eşittir. Toplamda sekiz elektron olduğu için, sekiz de proton vardır.
 • Oksijenin çekirdeğinde sekiz protonlu bir atom olduğu için "atom numarası" 8'dir

PERiYODiK TABLODAKi ENERJi SEViYELERi

periyodik tabloda 1 den 20'ye kadar atomların enerji seviyeleri gösterilmiştir.
 • Her enerji seviyesi bir sonraki seviyeye geçmeden önce belirli elektron sayıları vardır.
 • 1. Periyot: Hidrojen ve Helyum— Elektronlar birinci enerji seviyesine yayılırlar. Birinci enerji seviyesi 2 elektron aldıktan sonra gelecek elektronlar ikinci enerji seviyesine geçer.
 • 2. Periyot: Lidyum'dan neon'a kadar— Elektronlar ikinci enerji seviyesine yayılırlar. İkinci enerji seviyesi 8 elektron aldıktan sonra gelecek elektronlar üçüncü enerji seviyesine geçer.
 • 3. Periyot: Sodyum'dan Argon'a kadar— Elektronlar üçüncü enerji seviyesine yayılırlar. Üçüncü enerji seviyesi 8 elektron aldıktan sonra gelecek elektronlar dördüncü enerji seviyesine geçer.
 • 4. Periyot: Potasyum ve Kalsiyum— Elektronlar üçüncü enerji seviyesine yayılırlar.

SUYA ATILAN SODYUM

 • Sodyum metalinden küçük bir parça suya atılmıştır.
 • Sodyum su ile reaksiyona girer ve ısı alır. Sodyum hidroksit ve hidrojen gazı açığa çıkar. DİKKAT! BU VİDEODAKİ GÖSTERİ ÇOK TEHLİKELİDİR. SAKIN DENEMEYE KALKIŞMAYIN!

SUYA ATILAN POTASYUM

 • Potasyum metalinden küçük bir parça suya atılmıştır.
 • Potasyum su ile reaksiyona girer ve ısı alır. Potasyum hidroksit ve yanan hidrojen gazı açığa çıkar.
 • Potasyumun sodyum ile reaksiyonu sodyumun su ile reaksyonuna bezer fakat potasyum daha sıcaktır. DİKKAT! BU VİDEODAKİ GÖSTERİ ÇOK TEHLİKELİDİR. SAKIN DENEMEYE KALKIŞMAYIN!

SUYA ATILAN KALSiYUM

 • Kalsiyumdan küçük bir parça suya atılmıştır.
 • Kalsiyum su ile reaksiyona girer fakat sodyum veya potasyum gibi ısı almaz.
 • Sodyum ve potasyumdan farklı olarak çözeltide beyaz formda kalsiyum hidroksit üretilir.
 • Ayrıca hidrojen gazı da üretilir. DİKKAT! BU VİDEODAKİ GÖSTERİ ÇOK TEHLİKELİDİR. SAKIN DENEMEYE KALKIŞMAYIN!

ASiT'E ATILAN SODYUM

 • Katı sodyum metalinden küçük bir parça iki farklı derişimlerdeki farklı asitlere atılmıştır. (Hidroklorik asit ve Nitrik asit).
 • Sodyum nitrik asitle çok kuvvetli reaksiyona girer, alev ve duman açığa çıkar.
 • Sodyum düşük derişimdeki hidroklorik asit ile çok kuvvetli reaksiyona girer. DİKKAT! BU VİDEODAKİ GÖSTERİ ÇOK TEHLİKELİDİR. SAKIN DENEMEYE KALKIŞMAYIN!

ASiT'E ATILAN POTASYUM

 • Katı potasyum metalinden küçük bir parça iki farklı derişimlerdeki farklı asitlere atılmıştır. (Hidroklorik asit ve Nitrik asit).
 • Potasyum nitrik asitle çok kuvvetli reaksiyona girer, alev ve duman açığa çıkar.
 • Potasyum düşük derişimdeki hidroklorik asit ile çok kuvvetli reaksiyona girer. DİKKAT! BU VİDEODAKİ GÖSTERİ ÇOK TEHLİKELİDİR. SAKIN DENEMEYE KALKIŞMAYIN!

ASiT'E ATILAN KALSiYUM

 • Katı Kalsiyumdan küçük bir parça iki farklı derişimlerdeki farklı asitlere atılmıştır. (Hidroklorik asit ve Nitrik asit).
 • Potasyum nitrik asitle çok kuvvetli reaksiyona girer, alev ve duman açığa çıkar.
 • Asit ve kalsiyum arasındaki reaksiyon, kalsiyum ve potasyum reaksiyonundan açığa çıkan ısı kadar ısı oluşmaz DİKKAT! BU VİDEODAKİ GÖSTERİ ÇOK TEHLİKELİDİR. SAKIN DENEMEYE KALKIŞMAYIN!