Bölüm 3, Ders 4

MUM

Küçük bir mum ve kendisini oluşturan uzun hidrokarbon zincirlerinin bir yakın çekimi
  • Balmumu uzun zincirlerle halinde dizilmiş karbon ve hidrojen atomlarından oluşur.
  • Zincirler balmumu oluşturmak için birbirine bağlı, iç içine geçmiş ve birbirine dolanmıştır.

SU

Kendisini oluşturan su molekülleri üzerinde yakın çekim
  • Su molekülleri mumu oluşturan büyük moleküllere göre daha yakın dizilmişlerdir.
  • Sudaki oksijen atomları mumdaki karbon atomlarından daha ağır ve daha küçüktür. Bu nedenle su mumdan daha yoğundur.

KiL

küçük kilden oluşan kil molkeüllerinin yakın çekimi
  • Kil su gibi oksijen atomları içerdiği gibi, aynı zamanda silikon ve alüminyum gibi daha ağır atomları da içerir.
  • Bu atomlar birbirlerine oldukça yakın dizildikleri için kil sudan daha yoğundur.