Bölüm 3, Ders 2

SUYUN HACMi

Tam Ekran
 • "Hacim" bir maddenin kapladığı alan miktarıdır. Bir cisim suya konulduğu zaman, suyu iter Eğer yükselen suyun hacmini ölçerseniz, cismin hacmini de bulmuş olursunuz.
 • 1 mililitre 1 cm3 'e eşittir.
 • Kütle birimi gram'dır
 • O halde yoğunluk birimi g/cm3 olacaktır.

ATOMiK HACiM VE KÜTLE

sadece 20 elementin periyodik tablodaki sıralanışı ve boyutları
 • Tabloda ilk 20 elementin atomik hacmi ve kütlesi görünmektedir.
 • Maddelerin yoğun olması çoğunlukla atomların kütlesi ve hacmi ile ilişkilidir.
 • Başka bir etken ise atomların nasıl dizildiğidir.

POLiETiLEN

Kendisini meydana getiren karbon ve hidrojen atomları gösteren bir kesite sahip uzun bir plastik silindir.
 • Polietilen, sadece karbon ve hidrojen atomlarından oluşur. Karbonun kütlesi oldukça düşük. Hidrojen kütlesi bütün atomların en düşük seviyededir.
 • Bu düşük kütleler polietilenin neden düşük bir yoğunluğa sahip olduğunu açıklar.
 • Başka bir etken ise uzun zayıf moleküllerin birbirlerine gevşek bağlanmasıdır.

POLiViNiL KLORÜR

Polivinil klorürden yapılmış uzun boylu plastik silindir
 • Polivinil klorür, karbon, hidrojen ve klor atomlarının oluşur.
 • Eğer polietilen ile polivinil klorür karşılaştırırsanız, polietilende hidrojen atomlarının olduğu bazı yerlerde klor atomların olduğunu fark edeceksiniz.
 • Yandaki resme bakıldığında, klor boyutuna göre büyük bir kütleye sahiptir.
 • Bu nedenle polivinil klorür, polietilene göre daha yoğundur.

PiRiNÇ

Pirinç, bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkteki alaşım
 • Pirinç, bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkteki alaşımların genel ismidir. Bakır ve çinko boyutlarına göre ağırdır. birbirlerine çok yakın dizilirler
 • Bu nedenle pirinç, polietilen ya da polivinil klorüre göre daha yoğundur.