Bölüm 3, Ders 1

ALÜMiNYUM VE BAKIR

Bu resimde bir alüminyum bloğu ve eşit büyüklükte bir bakır bloğunu gösterilmektedir.
 • Bakır atomları alüminyum atomlarının daha küçüktür.
 • Bakır atomları bir küpe daha çok sığabilir.
 • Bakır atomları alüminyum atomlarından daha ağırdır.
 • Atomların daha ağır olması ve daha fazla bir arada olmaları bakırı alüminyumdan daha yoğun yapar.

KÜP

Tam Ekran
 • "Hacim" bir nesnenin kapladığı alan miktarıdır. hacim daima üç boyutludur. Bir kutunun veya Küpün hacimi bulmak için, uzunluk × genişlik × yükseklik işlemi yapılır. Eğer santimetre olarak ölçülmüşse, cevabı santimetreküp (cm3) olacaktır.
 • "Kütle" gram olarak ifade edilir.
 • Böylece "Özkütle" veya "yoğunluk" birimi g/cm3 olacaktır.

METAL

Atomların boyutlarını gösteren alüminyum ufak bir kısmı
 • Metallerde atomlarının düzenlenme şekli birbirinin aynıdır.
 • Atomlar birbirlerine çok yakın dizilirler.
 • Bu nedenle, metaller arasındaki yoğunluk farkı genellikle atomların büyüklüğüne ve kütlesine dayanmaktadır.

PLASTiK

Plastik bir küçük blok.
 • Çoğu plastik birbirine bağlı karbon ve hidrojen atomları içeren zincirlerden oluşur.
 • Plastikte: farklı uzunlukta zincirler, bükülme, birbirlerine dolanma, katmanlı zincirler veya C–H zincirine bağlanmış farklı atomlar veya moleküller olabilir.
 • Eğer farklı atomlar ağır atomlar ise, plastik daha çok yoğundur, eğer hafif atomlar ise plastik daha az yoğundur.

TAHTA

küçük ağaç tahtası
 • Tahta selüloz denilen uzun moleküllerden oluşur.
 • selüloz uzun zincirlerin birbirine bağlı olduğu glikoz moleküllerinden oluşur.
 • Glikoz oksijen, hidrojen ve karbon atomlarından oluşur.
 • Tahtanın yapısı çok sayıda selüloz molekülünün bir araya istiflenmesiyle oluşuyor. plastik ve ağacın yoğunluğu aynıdır. Çünkü aynı atomlardan ve aynı uzun zincirlerden oluşuyor. Temel fark zincirlerin birbirlerine olan yakın sıralanmasıdır.