Bölüm 2, Ders 2

BUHARLAŞMA

Tam Ekran
  • Sıvı tanecikleri enerji aldığında, sıvı taneciklerinin hareketi artmaya ve birbirlerinden uzaklaşmaya başlarlar. Yeterli enerjiye ulaştığında birbirlerinden kopup gaz haline geçip havada dağılmaya başlarlar. Bu olaya "Sıvıdan gaz haline geçiş" veya "Buharlaşma" denir.
  • Sıcak kompres üzerindeki ıslak kağıt havlu daha fazla enerji alarak ıslak yüzeydeki moleküller daha hızlı gaz haline geçecektir. Buharlaşma daha hızlı gerçekleşecek ve havlu daha çabuk kuruyacaktır.
  • Soğuk kompres üzerindeki ıslak kağıt havlu daha az enerji alarak ıslak yüzeydeki moleküller daha yavaş gaz haline geçecektir. Buharlaşma daha yavaş gerçekleşecek ve havlu daha geç kuruyacaktır.

ISITMA VE BUHARLAŞTIRMA

Üstüne ıslak kağıt havlu ile sıcak suyla dolu bir plastik torba. su daha hızlı kağıt havludan buharlaşır. Üstünde bir ıslak kağıt havlu ile oda sıcaklığında su ile doldurulmuş bir plastik torba. Bu kurulum ile, su daha yavaş kağıt havlu buharlaşır.

Isıtılmış su molekülleri oda sıcaklığındaki su moleküllerinden daha hızlı hareket eder ve daha çok enerjiye sahiptir. Moleküllerin bu hızlı hareketi çekim kuvvetini yenmekte ve buharlaşmaktadır.

Sıcak kompres üzerindeki ıslak kağıt havlu daha fazla enerji alarak ıslak yüzeydeki moleküller daha hızlı gaz haline geçecektir. Buharlaşma daha hızlı gerçekleşecek ve havlu daha çabuk kuruyacaktır.

Soğuk kompres üzerindeki ıslak kağıt havlu daha az enerji alarak ıslak yüzeydeki moleküller daha yavaş gaz haline geçecektir. Buharlaşma daha yavaş gerçekleşecek ve havlu daha geç kuruyacaktır.

SU MOLEKÜL MODELLERi

  • “Çubuk-Top modeli” bir molekülde atomların birbirine belirli bir açı ile bağlı olduğunu vurgulamak için kullanılır.
  • “Boşluk doldurma modeli” ise bir molekülde atomların elektron bulutu içinde yer aldığını vurgulamak için kullanılır.

SIVI SU

Su molekülleri dağınıktır ve ileri, geri, sağa ve sola hareket ederler. Aralarında boşluklar mevcuttur.

Su molekülleri birbirlerini çok kuvvetli çektiği için birbirlerinden ayrılamaz ve birbirlerine yakın hareket ederler

Eğer su molekülüne yakından bakarsanız, Su molekülündeki oksijen atomu ile diğer su molekülündeki hidrojen atomunun birbirini çektiğini görürsünüz. Yani oksijen atomu ile hidrojen atomu birbirini çeker.

SU BUHARI

  • Buhar halindeki su molekülleri birbirine çok uzaktadır ve birbirlerine çarptıkları zaman, geri yansırlar.
  • Birbirleri üzerindeki çekim kuvveti yok denecek kadar azdır. Moleküller arasında boşluk çok fazladır.
  • Buhar halindeki su molekülleri sıvı halden gaz haline geçerken parçalanmaz veya kırılmazlar, sadece moleküller arasındaki çekim azalır ve birbirinden uzaklaşırlar.