Bölüm 1, Ders 5

BASKETBOL TOPUNDAKİ HAVANIN KÜTLESİ

 • İnik basketbol topunun ağırlığı yaklaşık 576 gram.
 • Hava eklendikten sonra, şişik basketbol topunun ağırlığı yaklaşık 581 gram.
 • Sonuç, eklenen havanın kütlesi yaklaşık 5 gram.

BİR TÜPDEKİ HAVANIN KÜTLESİ

 • Basınçlı gaz tüpünün ağırlığı yaklaşık 135 gram.
 • Gazın boşaltıldıktan sonraki kütlesi yaklaşık 132 gram.
 • Sonuç, çıkan gazın kütlesi yaklaşık 3 gram.

GAZ TANECiKLERi

Tam Ekran
 • Gaz taneciklerinin çekim kuvveti çok azdır ve birbirlerini çok az çekerler.
 • Birbirleriyle etkileşim içindedirler. Birbirlerine çarptıklarında, genellikle geri yansırlar
 • Gaz tanecikleri sıvı taneciklerine göre daha çok ileri, geri, sağa ve sola hareket yapar.
 • Gaz tanecikleri arasında çok büyük boşluklar vardır.

ŞiŞEDEKi GAZIN ISITILMASI VE SOĞUTULMASI

Tam Ekran
 • Kırmızı oklar dış hava basıncını temsil etmektedir
 • Şişe ısıtılırsa şişedeki gaz tanecikleri daha hızlı hareket etmeye başlar ve hızlı hareket eden bu tanecikler şişenin kenarlarına ve şişe ağzındaki tabakaya sert ve çok çarpmaya başlar. Şişedeki gaz tanecikleri dışarıdaki hava moleküllerine göre daha fazla basınç uygular ve şişe ağzındaki tabakayı iter. Bu tabaka yukarı çıkarak bir balon şeklini alır.
 • Şişe soğutulursa şişedeki gaz tanecikleri daha yavaş hareket etmeye başlar ve yavaş hareket eden bu tanecikler şişenin kenarına daha yumuşak ve az çarpmaya başlar. Bu sefer dışarıdaki hava molekülleri, şişedeki gaz taneciklerine daha fazla basınç uygular ve şişe ağzındaki tabakayı itmeye içeri doğru başlar. Böylece şişe ağzındaki tabaka aşağı iner.

GAZLARIN, SIVILARIN VE KATILARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Tam Ekran
 • Katı—Tanecikleri birbirlerini çok kuvvetli çeker. Sabit oldukları yerde sadece titreşim hareketi yaparlar. Katı tanecikleri arasında boşluklar yok denecek kadar azdır. Birbirlerine yakın, bir arada ve sabit oldukları için belirli bir hacimleri ve belirli bir şekilleri vardır.
 • Sıvı—Tanecikleri birbirlerini çok kuvvetli çekmezler. Titreşim hareketi, kendi etrafında dönme hareketi ve ileri, geri, sağa ve sola hareket yaparlar. Sıvı tanecikleri arasında boşluklar vardır. Birbirlerine yakın, boşluklara sahip ve sürekli hareket halinde oldukları için belirli hacimleri vardır ancak belirli bir şekilleri yoktur.
 • Gaz—Tanecikleri birbirlerini çok az çekerler ve serbestçe hareket ederler. Titreşim, kendi etrafında dönme ve ileri, geri, sağa ve sola hareketini sürekli yaparlar. Birbirlerinden çok uzak ve birbirleri arasında boşluklar çok fazladır. Bir arada olmadıkları ve sürekli hareket halinde oldukları için ne bir hacimleri ne de bir şekilleri vardır.

KATI, SIVI VE GAZ

Katı tanecikleri birbirlerini çok kuvvetli çeker, sabit bir pozisyonda kalır, birbirlerine çok yakındır. Sıvı tanecikleri arasındaki çekim katı taneciklerine göre çok kuvvetli değildir. Gaz tanecikleri rastgele dizilmiş, birbirlerine çok uzak, birbirleri arasındaki çekim çok azdır.
 • Katı tanecikleri birbirlerini çok kuvvetli çekerler ve çok düzgün ve sabit şekilde dizilmişlerdir. Aralarında boşluk nerdeyse hiç yoktur. İleri, geri, sağa ve sola hareket yapmaz sadece titreşim hareketi yaparlar.
 • Sıvı tanecikleri birbirlerini çok kuvvetli çekmezler ve birbirlerine yakın, sürekli hareket halinde dağınıktırlar. Aralarında boşluk bulunur. İleri, geri, sağa ve sola hareket yaparlarlarında boşluklar vardır.
 • Gaz tanecikleri birbirlerini çok az çekerler ve çok dağınıktırlar. Aralarındaki bışluk çok fazladır. ileri, geri, sağa ve sola sürekli hareket ederler.

GAZLARIN ISITILIP SOĞUTULMASI

Tam Ekran
 • Balon içinde bulunan gaz tanecikleri sürekli hareket ederve sürekli balon çeperine çarparlar.
 • Balon ısıtıldığında balondaki gaz tanecikleri hızlanır ve balon çeperine sert, sürekleri ve daha hızlı çarpmaya başlar. Balon bu sert ve sürekli çarpmalar nedeniyle şişmeye başlar.
 • Balon soğutulduğunda balondaki gaz tanecikleri yvaşlar ve balaon çeperine daha yumuşak, seyrek ve daha yavaş çarpmaya başlar. Balon bu yumuşak ve seyrek çarpmalar nedeniyle inmeye başlar.