Bölüm 1, Ders 4

KATI TANECiKLERi

Tam Ekran
 • Katı tanecikleri birbirlerini çok güçlü çeker. "Çekim Kuvveti" çok fazladır.
 • Katı tanecikleri birbilerine çok yakın olduğu ve aralarında boşluğun yok denecek kadar az olduğu için katıların belli bir şekli vardır.
 • Katı tanecikleri ileri, geri, sağa ve sola hareket yapmazlar. Sabit oldukları yerde sadece titreşim hareketi yaparlar.

SIVILARIN VE KATILARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Tam Ekran
 • Katı tanecikleri birbirlerine çok yakın ve çok düzgün dizilmişlerdir. Sabit oldukları yerde sadece titreşim hareketi yaparlar.
 • Sıvı tanecikleri birbirlerinden ayrı ve çok dağınık bir şekilde ileri, geri, sağa ve sola hareket yaparlar.

BiR METAL TOPUN ISITILIP SOĞUTULMASI

 • Oda sıcaklığında, metal top halkadan rahatça geçmektedir.
 • Metal top ısıtıldığında, halkadan geçmez. Çünkü, ısınan metal tanecikleri birbirlerinden az da olsa uzaklaşmış ve metal topu genişletmiştir.
 • Metal top soğutulduğunda, halkadan tekrar geçer. Çünkü, Soğuyan metal tanecikleri birbirlerine yaklaşmış ve metal topu daraltmıştır.

BiR KATININ ISITILMASI VE SOĞUTULMASI

Tam Ekran
 • Katılar ısıtıldığında, katı taneciklerinin yapmış olduğu titreşim hareketi artar ve katı tanecikleri birbirlerinden uzaklaşırlar.
 • Katılar soğutulduğunda, katı taneciklerinin titreşim hareketi azalır ve katı tanecikleri birbirlerine yaklaşırlar

ODA SICAKLIĞINDAKİ METAL TOP İLE SICAK METAL TOPUN KARŞILAŞTIRILMASI

Oda sıcaklığındaki metal top tanecikleri üzerinde yakın çekim. tanecikler birbirlerine biraz daha yakındır ve yavaş hareket eder. Sıcak metal top tanecikleri üzerinde yakın çekim.Moleküller daha uzaktır ve daha fazla hareket eder.
 • Oda sıcaklığıda bulunan metal top tanecikleri orta hızda hareket etmekte ve birbirlerine yakındır. Metal top taneciklerinin orta hızda hareket ettiği çizilen "ikili hareket çizgileriyle" gösterilmiştir.
 • Isıtılmış metal top tanecikleri hızlı hareket etmekte ve birbirlerinden uzaklaşmıştır. Metal top taneciklerinin hızlı hareket ettiği çizilen "üçlü hareket çizgileriyle" gösterilmiştir.