Bölüm 1, Ders 3

TERMOMETRENiN ISITILMASI VE SOĞUTULMASI

Tam Ekran
  • Termometre soğutulduğunda, termometre içindeki sıvı tanecikleri yavaşlar ve birbirlerine yaklaşırlar. Böylece termometre değerinin azaldığı görülür.
  • Termometre ısıtıldığında, termometre içindeki sıvı tanecikleri hızlanır ve birbirlerinden uzaklaşırlar. Böylece termometre değerinin yükseldiği görülür.

TERMOMETREDEKi MOLEKÜLLER

Biri yüksek sıcaklığı,ötekisi düşük sıcaklığı ölçmek üzere iki termometre gösterilmektedir. yüksek sıcaklıktaki termometrede moleküller daha hızlı ve birbirlerinden daha ayrı olduğu, düşük sıcaklıktaki termometrede ise moleküller daha yavaş ve birbirlerine daha yakın olduğu saptandı.
  • Sıcak tüpteki tanecikler hızlı hareket etmiş ve birbirlerinden uzaklaşmışlardır. Taneciklerin hızlı hareket ettiği çizilen üçlü "hareket çizgileriyle" gösterilmiştir.
  • Soğuk tüpteki tanecikler yavaş hareket etmiş ve birbirlerine yaklaşmışlardır. Taneciklerin yavaş hareket ettiği çizilen tekli "hareket çizgileriyle" gösterilmiştir..

AYNI SICAKLIKTA FARKLI TERMOMETRELER

sağ termometrede içinde sıvı cıva, sol termometre içinde ise sıvı alkol bulunmaktadır. her iki termometre 100 santigrat derece sıcaklıkta bulunmaktadır, fakat alkol termometresi cıva termometresinden daha yüksektedir.
  • Aynı boyda, aynı ortamda ve aynı sıcaklıklıkta olan iki termometrenin gösterdiği değerler neden farklıdır?
  • Nedeni;
  • İki termometrede bulunan sıvılar farklıdır.
  • Alkol termometresinde bulunan Alkol molekülleri hafif ve ısındığı zaman hızlı bir şekilde birbirlerinden uzaklaşırlar. Alkol moleküllerini uzaklaştırmak için az ısı gerekir.
  • Civa termometresinde bulunan Civa atomları ağır ve ısındığı zaman daha yavaş birbirlerinden uzaklaşırlar. Civa atomlarını uzaklaştırmak için daha fazla ısı gerekir.