Bölüm 1, Ders 2

BiR SIVININ ISITILIP SOĞUTULMASI

Tam Ekran
  • Sıvı tanecikleri Soğuk ortamda yavaş hareket eder ve birbirlerine yaklaşırlar.
  • Ortam ısıtıldığında sıvı tanecikleri hızlanır ve birbirlerinden biraz daha uzaklaşırlar

FARKLI SICAKLIKTAKi SU MOLEKÜLLERi

Su moleküllerinin düzenlenmesi ve davranış ısı olarak nasıl değiştiğini gösteren bir çizim bileşik ilave edilir. Soğuk suda, su molekülleri yavaş hareket ve birbirine yakındır.
  • Daireler su moleküllerini temsil etmektedir.
  • Daireler etrafında çizilen tekli "hareket çizgileri" su moleküllerinin yavaş hareket ettiğini göstermekte ve suyun soğuk olduğunu belirtmektedir.
  • Daireler etrafında çizilen ikili "hareket çizgileri" su moleküllerinin orta hızda hareket ettiğini göstermekte ve suyun oda sıcaklığında olduğunu belirtmektedir.
  • Daireler etrafında çizilen üçlü "hareket çizgileri" su moleküllerinin çok hızlı hareket ettiğini göstermekte ve suyun sıcak olduğunu belirtmektedir.